Generelt for alle værkstederne:

Værkstederne modtager unge, der er bevilget den 3-årige STU-uddannelsen, jobafklaring via Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og fritidstilbud eller beskyttet beskæftigelse via Serviceloven.

Generelt for alle værksteder: Uanset om man er i det ene eller andet forløb, tager undervisningen udgangspunkt i, at man er fælles om opgaverne og arbejder ud fra mesterlæreprincippet.

Vi har erfaring med, at de unge har stort udbytte af at lære ”gennem hænderne” og når der arbejdes med konkrete opgaver. Derigennem opnår den unge erfaring i praksis og teoretisk viden uden, at man skal kunne læse eller skrive. Kort sagt, ”hvordan regner man den ud” uden en regnebog.

Man lærer bl.a. selvstændighed, hygiejne, noget om samfundet, mødestabilitet, omstillingsparathed, motivation og evne til samarbejde, at holde aftaler, arbejdsfællesskab, socialt fællesskab, sikkerhed og noget om sine egne evner og kompetencer og meget mere.

Arbejdet tager hele tiden udgangspunkt i, hvad der er dine stærke sider og hensyn til, hvad der er dine svage sider. Derfor får de unge også indbyrdes forskellige udfordringer.

Det hele med henblik på, at du kan blive så selvstændig som muligt.

Det er vigtigt for os, at der lægges meget vægt på processen i arbejdet, så den enkelte unge kan følge med og lære i eget tempo. Arbejdet skal give arbejdsglæde.

På værkstederne arbejder man sammen uanset om man er dagelev eller døgnelev.

Værkstederne starter med at alle de som har lyst mødes kl. 7.45 til morgenmad på Det gamle Mejeri. Arbejdsdagen starter kl. 8.3o, hvor man mødes på de forskellige værksteder. Arbejdsdagen slutter kl. 12.15, men man er mere end velkommen til at blive og spise frokost fra 12.15-12.45.

Uanset hvilket værksted den unge er interesseret i, er der mulighed for at skifte værksted undervejs i samråd med værkstedsmedarbejderne.

Der er også mulighed for at prøve de forskellige værksteder inden man vælger, den man gerne vil være på.

Om eftermiddagen kan unge, som er i STU-uddannelse vælge 1 fritidsmodul mandag, tirsdag eller torsdag.

Den unge kan sammen med sin kommune tilkøbe moduler de 2 andre dage.

Unge i jobafklaring og de unge som bor på Det Gamle Mejeri er automatisk tilmeldt alle 3 dage.

Disse moduler kan være: udeliv, sport, værksted (kend din skruetrækker) og for de unge som bor på Det Gamle Mejeri individuel botræning.

Modulerne kan ændres, hvis en gruppe af de unge i en periode har en anden interesse.​

Værkstedsskolen har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet den 10/12 2015 for arbejdsmiljøet. Se mere på www.online-at.dk