Studerende

​Vi modtager studerende i 3. praktikperiode fra pædagog seminariet. Med start både 1. februar og 1. august.

Som studerende er du tilknyttet døgndelen på Ølufgårdsvej 11 i Vester Nebel.

Derudover får du mulighed for at snuse til f.eks. vores bofællesskaber og vores værksteder.

Den studerendes arbejdstider ligger fortrinsvis i eftermiddag, aften, weekend og nattetimer.

Den studerende kan ikke altid forvente at være på arbejde sammen med deres vejleder, men kan forvente at møde forskellige kollegaer og derved få sine tanker og vurderinger på den daglige praksis og oplevelser vendt med flere.

Du bliver tilknyttet som kontaktperson i et kontaktteam for 1-2 unge på Det Gamle Mejeri.

Der tages udgangspunkt i at samvær og beskæftigelse bygger på engagement i mødet med den unge og med motiverende, omsorgs- og tryghedsskabende tilgang.

Den studerende har sit eget punkt på personalemøder, hvor du får mulighed for at fortælle om bl.a. mål, oplevelser, igangværende arbejde, stille nysgerrige spørgsmål og lign.

Vi forventer at den studerende bl.a. indgår i og igangsætter fritidsaktiviteter.

Vi ser det som en gevinst at have studerende på Det Gamle Mejeri. Det er et friskt pust, som giver inspiration ved at den studerende stiller undrende spørgsmål omkring vores arbejde. På den måde får vi reflekteret endnu mere og måske på en anderledes måde end ellers, over vores arbejde, så tingene ikke bliver en rutine, men at vi hele tiden holder os opdateret, gennem den studerendes viden omkring teorier m.m..

Det at have en studerende er også med til at udvikle Det Gamle Mejeri.​