Formålet med DGM

Pædagogikken tager udgangspunkt i den unges samlede situation. Der arbejdes med:

  • Den unges personlige udvikling
  • Den unges sociale relationer og kompetencer
  • Den unges forståelse af samfundet

Udgangspunktet for arbejdet med den unge er en individuel handleplan, som bl.a. indeholder en beskrivelse af den unges aktuelle livssituation, samt de mål der er for den unges ophold på Det Gamle Mejeri.

Vi har et miljø, hvor de unge individuelt og sammen med andre unge kan gøre de erfaringer, som er vigtige for at de senere kan leve et så selvstændigt voksenliv, som muligt.

På DGM og i bofællesskaberne har de unge hver deres værelse. De unge som bor på DGM, har hver især tilknyttet to kontaktpersoner. En medarbejder som arbejder på det værksted den unge er tilknyttet og en medarbejder som arbejder på døgndelen.

De unge som er dagelever, har en kontaktperson, som er den medarbejder, der arbejder på det værksted de er tilknyttet.

Kontaktpersonerne er ansvarlige for koordineringen af praktiske opgaver, det sociale netværk, forældrekontakten, og den unges praktikker m.m.

Det er institutionens formål at de unge gennem opholdet på Det Gamle Mejeri trænes i at kunne klare sig i samfundet, herunder i at kunne klare en så selvstændig bo- og livsform som muligt. Derudover at fremme deres almene udvikling, bl.a. med hensyn til selvhjælp, ansvarsbevidsthed og fritidsaktiviteter, så de derigennem også vil kunne klare sig i de fleste situationer.

Der bruges forskellige metoder i arbejdet med den unge. Der er ikke en bestemt teoretisk referenceramme, da arbejdet tager udgangspunkt i den enkelte unges problemstillinger og det er grundtanken, at den enkelte unge derfor skal ses individuelt. En af grundtankerne er ”learning by doing” og brugen af ”mesterlære”, hvor de enkelte ansattes forskellige faglige baggrund drages frem. De unge sentudviklede har meget gavn af at lære ”gennem hænderne” og af at kommunikationen tager sit afsæt i det konkrete.

Der tages udgangspunkt i at samvær og beskæftigelse bygger på en anerkendende tilgang i mødet med den unge og med motiverende, omsorgs- og trygheds skabende tilgang.​

Værdigrundlag for DGM

  • - At styrke den unges mulighed for at forvalte eget liv og blive så selvstændig som muligt.
  • - Skabe og vedligeholde sociale relationer ud fra anerkendende tilgang.
  • - At skabe en hverdag med overblik, forudsigelighed, hvor der er plads til humor og spontanitet.
  • - Tage udgangspunkt i den unge, og møde den enkelte hvor denne er, med henblik på at skabe tillid og tryghed gennem nærvær og engagement.​