Sidste nyt

DGM har ansvaret for at drive og vedligeholde den lokale Put & Take sø.

Nord for Vester Nebel by ligger nogle søer, som er tidligere mergelgrave. Der er 3 store grave: Nebel Sø, ”Skallesøen” og søen nedenfor Ølufgård. Merglen blev udvundet fra 1916 og frem til ca. 1950. I forbindelse med gravene blev der også anlagt mergelbaner. Før 1940 lå store dele af Vester Nebel sogn hen i hede.

Merglen blev fragtet ud med små mergeltog, som kørte på baner, hvor sidesporene blev flyttet efterhånden som andre marker skulle have mergel.

Omkring 1916 påbegyndte mergelgravningen ved nuværende lille sø vest for Nebel Sø. I 1920 gravede man lejet ved ”Skallesøen”, som ligger ved Ølufgårdsvej 26. Opgravningen foregik oprindeligt med håndkraft og udførtes af polakker og senere med gravemaskiner med slæbeskovl. Merglen blev på mergelbane kørt ud til store dele af sognet og omegnen.

Fra 1950èrne blev mergel utidssvarende.

Da opgravningen ophørte, var der efterladt en stor sø, den nuværende Nebel sø. Denne lå hen i mange år. I 1960èrne oprettedes et åledambrug i søen, dog uden succes. I 1968 blev søen købt af tømrer Thøger Nielsen fra Tarp Bryndum sogn. Han grundlagde samme år et put-and take fiskeri på stedet – et af Danmarks første. Til held for Thøger Nielsen besøgte den danske konsul fra Flensborg søen, hvorefter der for alvor kom tyske gæster. Søen blev solgt i 1970 og har siden tilhørt forskellige.

I dag drives søen af Det Gamle Mejeri og fungerer fortsat som put and take fiskeri

Det Gamle Mejeri

CVR: 21578231

Tlf.: 7516 9394

E-mail: dgm@dgm.nu