Døgndelen

Vi ser det som vores opgave at styrke de unges selvværd, så de ser muligheder i stedet for begrænsninger. Løsrivelse fra forældre og overgangen til et selvstændigt liv kræver tro på egne evner, åbenhed og ansvarlighed. Det kræver at turde tage beslutninger vedrørende sin egen fremtid, så man er medbestemmende.

Botræning:

De unge har en fast maddag i ugen, hvor de laver morgenmad og aftensmad. Denne dag har man også koncentreret botræning, hvor man kan få hjælp til tøjvask, oprydning, rengøring, madlavning m.m.. Derudover har den unge hjemmedag med sin kontaktperson ca. en gang i måneden, eller efter behov.

På DGM betragter vi botræning som en del af vores opgave. Denne træning foregår både som en del af undervisningen/arbejdet i DGM´s dagværksteder og som en stor del af døgnopholdet. Botræning handler om at være menneske i alle livets sammenhænge, bl.a. det at kunne vælge den rigtige bo- livsform. Det indeholder bl.a. en bevidstgørelse af sig selv, og sine egne evner. Vi har tid til at gå i dybden med de ting, som er svære at håndtere i hverdagen. Botræning består af mange forskellige emner i vores hverdag. Vi arbejder med vekselvirkning mellem teori og praksis. Emner vi f.eks. snakker om:

Identitet, påklædning, sundhed, økonomi, samfundet, job og bolig frem ad rettet. Derudover er det at lære og træne de unge til at fungerer godt socialt, også en vigtig del af vores arbejde.

De fleste af eleverne har lidt mange nederlag i deres liv, så de har brug for at få øget deres selvværd. De har brug for at mærke, at de er gode nok – at de dur til noget. I den forbindelse forsøger vi at give eleverne faste og trygge rammer sammen med ligestillede.

Fritid:

Arbejdsdagen slutter kl. 15 på nær fredag, hvor den slutter kl. 12.15. Derefter har eleverne fri, således at de kan få handlet, tage en tur ind i byen eller hvad det nu måtte være.

Vi hjælper og støtter de unge med at finde og gå til fritidsaktiviteter, hvis de ønsker at gå til dette. Bl.a. er der Unge For Ligeværd klubben(UFL) i Esbjerg, fodbold, rap undervisning, fitness eller hvad man nu kunne have lyst til.

Vi tager også på ture som f.eks. skitur, Sølund festivalen i Skanderborg, sommerture i ind- og udland(Varierer fra år til år, hvor mange og hvilke ture vi er på, alt efter brugergruppen.​