Overgang fra DGM døgndelen til et af bofællesskaberne

Forskellen på døgndelen, dvs. Ø11, og på bofællesskaberne, er at man er mere selvstændig når man bor i et af bofællesskaberne. Der er personale på fast ca. to aftener i ugen og derudover har man 1-2 hjemmedage i ugen af ca. 3 timer. De unge som bor i bofællesskaberne er altid velkommen på DGM, hvor der er døgndækning. Derudover har personalet som er på arbejde på DGM altid en telefon, hvor de unge kan komme i kontakt med en medarbejder.

Når den unge er klar til at komme ud at bo, hvor der ikke er så meget støtte, finder vi sammen med kommunen og den unge ud af om det evt. er i et af vores to bofællesskaber. Vores ene bofællesskab ligger på Stokbrovej 2, som DGM ejer i Vester Nebel (200 meter fra DGM). Vores andet bofællesskab ligger på Hedelundvej 148 i Esbjerg, som DGM lejer af boligforeningen Ungdomsbo.

DGM varetager denne udslusning under hensyntagen til den unges ønsker, evner og behov. Udslusningen foregår i tæt samarbejde med hjemkommunen og evt. forældre.

På Stokbrovej kan der pt. bo 4 unge, 2 enkelt lejligheder og en lejlighed til to personer, med hvert sit værelse og fælles stue. På Hedelundvej er der plads til 3 unge, med hvert sit værelse og fælles stue.

En gang ugentlig er der husmøde i bofællesskaberne, med det personale som er der. Man får drøftet weekenden, madlavning, rengøringsplan, de unge får kost penge, som de selv eller i samarbejde med en medarbejder handler ind for, besøg og derudover får man drøftet eventuelle problemer m.m..

Målsætning for de unge:

Vores udgangspunkt er at acceptere dig, og gennem rådgivning og vejledning at hjælpe dig til at træffe nogle realistiske valg, samt støtte dig i at være ansvarlig for egne handlinger. Vi vil bestræbe os på at kravene nøje tilpasses dig og din aktuelle formåen og behov. Derudover vil vi give dig en selvindsigt og lære dig nogle vigtige rutiner, der gør dig i stand til at klare dig selv i en mere selvstændig boform.

Ligeledes vægter vi, at det er vigtigt du har en indholdsrig og meningsfyldt hverdag, hvor du dagligt har noget at stå op til. Vi har mulighed for at støtte dig i forskellige erhvervsvalg, hvor målet er at finde den rette beskæftigelse til dig, samt gennem egne og fælles aktiviteter, at skabe dig et netværk.

Det kan du forvente af os når du bor i bofællesskaberne:

- Hjælp til at skabe en selvstændig hverdag, hvor der er pligter/ansvar i forhold til eget liv, men også i forhold til fællesskabet i boligen.

- Hjælp til socialt netværk

- Støtte til at have et arbejde/uddannelse.

- Støtte til at få et aktivt fritidsliv, der passer til dig.

- Tilbud om diverse ture, som DGM arrangerer i løbet af året.

- Støtten på hjemmedagene kan bestå af: praktiske gøremål, f.eks. indkøb, rengøring, tøjvask. Derudover kan hjemmedagen bestå af støtte, vejledning f.eks. omkring økonomi, samt personlige samtaler, hvor du er i centrum m.m.​