Sådan bliver du elev

​For at blive elev på DGM, skal du have besøgt os enten med pårørende, UU-vejleder, socialrådgiver eller kurator.

Hvis man ønsker at blive døgnelev, kommer man i en to ugers praktik på DGM, hvor både du og vi på DGM får mulighed for at se om vi passer sammen. I praktikken kommer du rundt på samtlige værksteder, ligesom du får indblik i en almindelig hverdag på DGM.

Hvis man ønsker at blive dagelev, kommer man i 1-2 ugers praktik, hvor man også kommer rundt på samtlige værksteder.

Vi modtager praktikanter til værkstederne om dagen fra folkeskolernes specialklasser, specialefterskoler m.m.​

Sådan gør du:

Du kan ringe til Det Gamle Mejeri´s kontaktperson Lene Larsen på tlf. 75169394, for at høre mere. Hun vil hjælpe dig med de praktiske ting omkring et evt. optag. Der er forskellige forvaltninger, der kan bevilge et døgnophold eller dagtilbud på Det Gamle Mejeri. Der er forskel på om du vil starte på en USB/STU-uddannelse, om du er under eller over 18 år og vil bo på DGM eller om du er i gang med en erhvervsplan gennem jobcenteret.

Du er altid velkommen til et uforpligtet besøg med dine forældre, inden I evt. tager kontakt til kommunen.

Du kan også ringe til din sagsbehandler eller UU-vejleder, så I sammen kan aftale et besøg på DGM.

Indflytning:

Indflytning kan ske på alle tider af året, når vi er blevet enige om, at det er en god idé, og når du har fået opholdet bevilget af din hjemkommune. Det Gamle Mejeri har ingen lukkedage.

Handleplan:

Der bliver lavet en handleplan for dig, som sker i samarbejde med din sagsbehandler eller UU-vejleder og din kontaktpædagog på Det Gamle Mejeri. Denne handle plan vil først blive lavet, når du er startet på DGM.

Økonomi:

Er du under 18 år og skal bo på DGM, bliver kost og logi betalt af kommunen. Du træffer sammen med os og dine forældre aftale med kommunen om der er andre udgifter, der skal dækkes. Særlig udgifter til f.eks. fysioterapi, psykolog, særlige medicin udgifter eller andre ting træffer vi også, sammen med dig, aftale om med kommunen.

Hvis du er over 18 år og skal være døgnelev på DGM modtager du enten kontanthjælp eller pension hver måned til dækning af kost, logi samt dine personlige udgifter.

Hvis du er dagelev skal du ikke selv betale for at være på værkstederne.​