Målgruppe

Målgruppen er sent udviklede og bogligt svage unge i alderen 15 til 30 år med psykosociale vanskeligheder. Dvs. unge med kognitive vanskeligheder, koncentrationsbesvær, indlæringsproblematikker, hukommelsesvanskeligheder, sammenfattet med emotionelle og personlighedsmæssige problemstillinger.

De unge kan have andre handicaps, f.eks. lettere spasticitet, sproglige handicaps, autisme eller lettere psykiatriske problemstillinger.

Det Gamle Mejeri

CVR: 21578231

Tlf.: 7516 9394

E-mail: dgm@dgm.nu